Terms and Conditions

Senast uppdaterad: 10/09/2018

Läs dessa användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor”) noga innan du använder webbplatsen för https://fullercarbon.com (”Tjänsten”) som drivs av fullercarbon.com (”oss”, ”vi” eller ”vår ”).

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, om ditt lösenord är med vår service eller en tredje parts tjänst.

Du godkänner att du inte lämnar ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Immateriell äganderätt

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva äganderätten till fullercarbon.com och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av fullercarbon.com.

fullercarbon.com har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis från tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att fullercarbon.com inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyen för webbplatser från tredje part eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller upphöra med tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, men inte begränsat, om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Varning

Din användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på ”AS IS” och ”AS AVAILABLE” basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, bristande överträdelse eller resultat.

Gällande lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med Portugals lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 15 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.